ENSTANTANE – DİYAFRAM

TEMEL FOTOGRAF SEMİNERİ KONU : 2

ENSTANTANE (ÖRTÜCÜ HIZI) DİYAFRAM

ENSTANTANE – DİYAFRAM

Film üzerinde görüntünün oluşabilmesi için enstantane ve diyafram adını verdiğimiz iki değişkenin (ışık kontrolünün) beraber kullanılması gerekmektedir. Enstantane, ışığın filme ulaşma süresini; diyafram ise ışığın filme ulaşma yoğunluğunu denetlemektedir. Bu iki değişkenin ancak doğru oranlarda kullanılması ile doğru fotografların çekilmesi mümkündür. Aksi halde fotografımız olması gerektiğinden daha açık ya da daha koyu olacaktır.

ENSTANTANE (OBTÜRATÖR)

ÖRTÜCÜ NASIL ÇALIŞIR ?

ENSTANTANE – DİYAFRAM

Eski fotograf makinelerinde örtücü soldan sağa çalışırken, yeni fotograf makinelerinde yukarıdan aşağıya çalışmaktadır. Bunun en önemli yararı …

MANUEL MAKİNELERDE ENSTANTANE KONTROLÜ ?

AF MAKİNELERDE ENSTANTANE KONTROLÜ ?

Enstantane - Diyafram

ENSTANTANE (GÖRSEL ETKİSİ)

* HAREKETİN DONDURULMASI

* HAREKETİN FLU OLARAK KAYDEDİLMESİ

ENSTANTANE (ÖRTÜCÜ) GÖRSEL ETKİSİ …

YÜKSEK ENSTANTANE  – DÜŞÜK ENSTANTANE

HAREKETİN DONDURULMASI

1 / 125 … Yürüyen İnsan

1 / 250 … Koşan İnsan

1 / 500 … Bisiklet

1 / 1000 … Motosiklet

HAREKETİN DONDURULMASI

HAREKETİN HIZI HAREKETİN YÖNÜ HAREKETİN UZAKLIĞI

HAREKETİN FLULAŞTIRILMASI

DÜŞÜK ENSTANTANE KULLANIMI

*** 1 / 15 ve altındaki değerlerle … *** Hareket eden objeyle aynı yönde ve aynı hızda …

PAN (ÇEVRİNME)

PAN (ÇEVRİNME)

DİYAFRAM
İç içe açılıp kapanan yaprakçıklardan oluşan, ışığın filme ulaşma
miktarını kontrol eden mekanizma …

MANUEL MAKİNELERDE DİYAFRAM KONTROLÜ ?

AF MAKİNELERDE DİYAFRAM KONTROLÜ ?

DİYAFRAM GÖRSEL ETKİSİ Net Alan Derinliği

NET ALAN DERİNLİĞİ

Diyafram Objektif Uzaklık

DİYAFRAM GÖRSEL ETKİSİ …

NET ALAN DERİNLİĞİ

Kısık Diyafram (11, 16, 22 …) Açık Diyafram (5.6, 4, 2.8 …)

DİYAFRAM GÖRSEL ETKİSİ …

NET ALAN DERİNLİĞİ

NET ALAN DERİNLİĞİ

Geniş Açı Objektif

(35 mm, 28 mm, 24 mm …) Tele Objektif
(80 mm, 105 mm, 200 mm …)

DİYAFRAM GÖRSEL ETKİSİ …

NET ALAN DERİNLİĞİ

200 mm                                                                                 105 mm

50 mm                                                                             28 mm

NET ALAN DERİNLİĞİ

* Yakın ve Uzak Çekim

* Konu içerisinde netlik yapılan noktayı değiştirmek

NET ALAN DERİNLİĞİ

NET ALAN DERİNLİĞİ

NET ALAN DERİNLİĞİ

Netlik önde …                                                                          Netlik ortada …

Netlik arkada + Açık Diyafram                                        Netlik ortada + Kısık Diyafram

MAKİNE ÜZERİNDE ENSTANTANE – DİYAFRAM KONTROLÜ

M (Manuel) A / Av
(Diyafram Öncelikli)

S / Tv (Enstantane Öncelikli)

P (Program) Auto (Otomatik)

Alıntı

Özer Kanburoğlu